ubezpieczenia dla Ciebie i Rodziny

 • Ubezpieczenie domu, mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych (również przepięcia, siłowniki bram); kradzieży z włamaniem i rabunku i wandalizmu w wartościach odtworzeniowych (bez amortyzacji)

  • dom lub mieszkanie ze stałymi elementami, garaż lub inne budynki lub pomieszczenia gospodarcze, ogrodzenie.
  • ruchomości domowe
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym na terenie kraju jak i za granicą oraz z tytułu posiadanego mienia (zalanie sąsiada)
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków mieszkańców
  • assistance
 • Ubezpieczenie domu w budowie lub w czasie remontu wymagająego pozwolenia na budowę
 • Ubezpieczenie domu letniskowego
 • ubezpieczenia komunikacyjne
  • obowiązkowe OC posiadacza pojazdu mechanicznego, zielona karta (również jachtu)
  • auto Casco pojazdów mechanicznych
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
  • assistance w kraju i za granicą
  • ochrona prawna właściciela i kierowcy
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia turystyczne
  • koszty leczenia za granicą (również dla osób zamierzających pracować)
  • koszty transportu i repatriacji
  • koszty transportu osoby towarzyszącej
  • koszty ratownictwa
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
  • ubezpieczenie bagażu
  • koszty rezygnacji z uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej
 • Ubezpieczenia zdrowotne
  • koszty badań i leczenia
  • szybszy i bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie terminowe na życie  (jako zabezpieczenie kredytu)