Witam serdecznie wszystkich w serwisie internetowym firmy Credo.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie rodzaje ubezpieczeń majątkowych, proste ubezpieczenia na życie w tym grupowe  pracowników oraz ubezpieczenia i fundusze związane z grupą Scandia. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem programów ubezpieczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Korzystamy z pakietów specjalnie stworzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe zawierających ubezpieczenia: od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, stałych kosztów działalności, kredytu oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Dla każdego z Państwa przygotujemy dostosowany do Waszych potrzeb program ubezpieczenia pracowników, mienia, floty pojazdów i innych dóbr.

Specjalizujemy się w obsłudze firm branży budowlanej inwestycyjnej i związanych z przetargami. Dla Państwa mamy bardzo szybką , elastyczną i tanią ofertę gwarancji finansowych (wadium, należytego wykonania kontraktu czy usunięcia wad i usterek) jak również ubezpieczeń technicznych (wszystkie ryzyka budowy lub montażu) 

Mamy bogate doświadczenia w ubezpieczeniach Wspólnot  i Spółdzielni Mieszkaniowych.

Zapraszam do współpracy.  

Mirosław Gregorowicz

Aktualności

Gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej atrakcyjne na rynku finansowym dla firm uczestniczących w procesach inwestycyjnych i przetargowych. W dobie wszechogarniającego kryzysu finansowego podmioty gospodarcze mają większe problemy z zabezpieczeniem wadium, należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek. Banki znacząco podniosły opłaty za wydanie tego typu gwarancji. W ślad za nimi poszło PZU.  Mimo niekorzystnych na rynku warunków nasze wieloletnie doświadczenie pozwoli wyszukać dla Państwa firmy bardzo korzystną ofertę ubezpieczeń finansowych - gwarancji.

Skontaktuj się z nami:  mirek.gregorowicz@credo.lublin.pl

 

wspópracujemy

  • » UNIQA TU SA
  • » COMPENSA TU SA VIG
  • » InterRisk TU SA VIG
  • » GENERALI TU SA
  • » TUW TUZ
  • » STU ERGO HESTIA SA
  • » SKANDIA