ubezpieczenia dla Twojej firmy

Dzisiaj nawet najmniejsza firma powinna zabezpieczyć swoja przyszłość i spokojny rozwój wykupując polisę Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności oraz polisy ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku lub wszystkich ryzyk, aby dzień wystąpienia szkody nie był ostatnim dniem prowadzonej działalności. Przygotujemy dla każdej firmy indywidualny, dostosowany do potrzeb i możliwości program ochrony przed wszelkiego rodzaju zdarzeniami pozwalający na szybkie odbudowanie majątku po szkodzie jak również uniknięcie lub zminimalizowanie strat finansowych powstałych wskutek szkody wyrządzonej osobie trzeciej, kontrahentowi lub pracownikowi w jego mieniu lub na osobie.

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - Jedna z najważniejszych polis, którą każda nawet najmniejsza firma powinna posiadać. Ochroni przed skutkami szkód wyrządzonych  osobom trzecim, kontrahentom czy pracownikom.
  • OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia- deliktowe, kontraktowe i za produkt
  • OC obowiązkowe- zawodowe (architekta, projektanta, radcy prawnego lub podatkowego, detektywa, księgowego, podmiotów świadczących usługi medyczne itp) komunikacyjne, rolne,
  • OC członków władz spółek prawa handlowego czy wspólnot mieszkaniowych
  • OC spedytora lub przewożnika
  • OC zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych- obejmuje budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe i mienie powierzone oraz gotówkę
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu- ochroni przed stratami w rzeczach ruchomych i gotówce jak i stałych elementach nieruchomości
 • Ubezpieczenia techniczne-
  • Wszystkie ryzyka budowy i montażu,
  • maszyn i urządzeń od uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych,
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenia komunikacyjne-
  • OC obowiązkowe posiadaczy pojazdów
  • Auto-casco pojazdów
  • Assistance w razie awarii lub wypadku
  • Ochrona prawna kierowcy i właściciela pojazdu
 • Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne i na życie
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • Koszty leczenia zarówno w kraju jak i za granicą
  • grupowe  ubezpieczenie pracowników na życie
 • Ubezpieczenia finansowe-
  • gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje usunięcia wad i usterek
  • ubezpieczenie kredytu lub zapłaty czynszu lub innych należności
 • Specjalna oferta dla wspólnot mieszkaniowych
  • budynki, budowle, obiekty małej architektury, maszyny i urządzenia (windy, platformy, kotłownie) oraz inne mienie od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z przepięciami a nawet katastrofą budowlaną i wandalizmem
  • OC wspólnoty mieszkaniowej wraz z zalaniami i przepięciami również w stosunku do członków wspólnoty. OC parkingu strzeżonego. OC szkód wzajemnych
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne oraz gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z wandalizmem
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
  • ubezpieczenie OC członków zarządu wspólnoty
  • OC zarządcy nieruchomości (obowiązkowe i dobrowolne)